1. Rekisterinpitäjä
Yritys:Toiminimi Heli Karppinen/ Villa Arvola
Y-tunnus: 2841464-3
Os:Koiramäentie 490, 72600 Keitele
Puh.no 0442400670
Sähköposti: heli.karppinen(at)villaarvola.fi
www.villaarvola.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Heli Karppinen,Koiramäentie 490, 72600 Keitele
p.0442400670
heli.karppinen(at)villaarvola.fi
www.villaarvola.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri – seurantakortit ja hoitodokumentit

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Seurantakorteilla ja hoitodokumenteilla ylläpidetään hoitojen seurantaa.

5.Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kirjataan asiakkaan nimi,ikä,sukupuoli,osoitetiedot,ammatti,erityisharrastukset sekä muut hoitoon vaikuttavat, asiakkaan kirjallisesti ilmoittamat ja allekirjoituksellaan vahvistamat tiedot sekä omat havainnot hoitojen yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietolahteeet
Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan erillistä suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella
Tietoja ei luovuteta lainkaan EU:N tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

9.Rekisterin suojauksen periaatteet:
a)    Manuaalinen aineisto
Seurantakortit ja hoitodokumentit säilytetään kansiossa,lukitussa tilassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.Seurantakortteja ja hoitodokumenttejä säilytetään viisi vuotta ja yli viisi vuotta vanhat seurantakortit hävitetään alkavan vuoden tammikuussa polttaen tai silppurin kautta.
b)   ATK:lle tallennetut tiedot
Asiakastietoja ei tallenneta sähköisiin järjestelmiin.

10. Asiakkaan tarkastusoikeus
Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa seurantakorttiin ja hoitodokumenttiin tallennetut tietonsa sekä vaatia tietojaan poistettavaksi tai antamansa virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä sähköpostilla rekisteristä vastaavalle henkilölle.

11. Henkilötietolaki
Henkilötietolain 30§ mukaan asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen eteenpäin. Katso kohta 7.